תורמים Donors

SHEPARD BROAD FOUNDATION INC

Hecht Foundation

The Laszlo N. Tauber Family Foundation

Nathan A. Bernstein & Co., Ltd.

Gustavo Halbreich

קרן אפטוביצר למען חיפה