הסבר לקראת קבלה לטיפול במכון להפרעות בתקשורת/ריפוי בעיסוק

מבוטח שעבר הערכה במכון להתפתחות הילד וקיבל הפניה לטיפול של קלינאית תקשורת או מרפאה בעיסוק במכון הסדר יוכל לפנות למרכז הקליני הבין-תחומי בהתאם למפורט להלן:

  1. טרם הפנייה למכון יש לפנות לקופה לקבלת אישור מ.ס.ר (אורך כשבועיים). באישור זה יופיע סוג הטיפול, מספר ההתחייבויות שאושרו ותאריך התוקף שלהן.
  2. פנייה למכון תתבצע באמצעות טופס מקוון בלבד ורישום בתור המתנה יתבצע רק לאחר העברת כל המידע הרלוונטי (צירוף אבחון התפתחות הילד, אישור מסר בתוקף). פנייה חלקית לא תטופל. יש לוודא שהתקבל אישור על משלוח הפנייה ובהמשך (עד כשבוע) מייל המאשר כי הטיפול בפנייתכם הושלם וכי הוכנסתם לתור המתנה במכון.
  3. ילדכם יוזמן לטיפול כאשר יתפנה תור מתאים. לאור רשימת ההמתנה הארוכה ולפי הנחיית משרד הבריאות המכון מחויב להציע תור פעם אחת בלבד – אנא עשו מאמץ להיענות לשיבוץ. במידה ולא תוכלו להגיע במועד המוצע תועברו לסוף רשימת ההמתנה. לא נוכל להתחייב להציע תור נוסף.
  4. מחוייבות להגעה רצופה לטיפולים – היעדרויות מהטיפול פוגעות ביעילות הטיפול ומונעות את התקדמות המטופל ולכן יש להקפיד להגיע לטיפולים במועדם ובאופן עקבי. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, היעדרות לא מוצדקת משני טיפולים תגרור הפסקת טיפול באופן מיידי.  
  5. שעת הטיפול היא קבועה למשך כול תקופת הטיפול ולא ניתנת לשינוי .
  6. תקופת הטיפול נמשכת בין מספר שבועות עד מספר חודשים.

אנחנו מודים לכם על שבחרתם במרכז הקליני הבין-תחומי.

גב' דפנה בן ציון, מנהלת המכון להפרעות בתקשורת, המרכז הקליני הבין-תחומי

ד"ר סאוסן מזאוי-חביב, מנהלת המכון לריפוי בעיסוק, המרכז הקליני הבין-תחומי