תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

מאמרים מקצועיים

Oren, D., Yahav, R. (2014). Emotional Treatment of Ethiopian Children following the Second Lebnon War

Shemesh, R. (2008). Psychoacoustic tests for central auditory processing: normative data. 

Yahav, R. (2011). Exposure of Children to War and Terrorism: A review.

Karawani, H., Banai, K. (2010). Speech-Evoked Brainstem Responses in Arabic and Hebrew Speakers

Shemesh, R., Attias, J., Magdoub, H., Nageris, B.I. (2012). Prediction of aided and unaided audiograms using sound-field auditory steady-state evoked responses. 

Yahav, R. and Cohen, M. (2008). Acute Stress Symptoms During the Second Lebanon War in a Random Sample of Israeli Citizens.

Yahav, R. and Cohen, M. (2008). Evaluation of a Cognitive-Behavioral Intervention for Adolescents.

Goldblat, M., Yahav, R., Ricon, M. (2014). Overview of Intervention Programs for Parents of Young Children (0-6).

גריסרו, נ., ויצטום, א. (2012). היבטים חברתיים, תרבותיים וקליניים של עולי אתיופיה בישראל

עזאיזה, פ., נחמיאס, נ. וכהן, מ. (2010). שירותי רווחה, בריאות וחינוך בשעת חירום - לקחים ממלחמת לבנון השנייה.

יהב, ר., ברכמן, ג. (2014) שנת החיים הראשונה - אולי מאוחר מדי? עולמו האינטרסובייקטיבי של העובר.

יהב,ר. (2015). פרויקט איתור וליווי התפתחותי בינתחומי ומערכתי בגני ילדים (גילאי 3-6), מתוך מידעו"ס, גיליון 78, דצמבר 2015.

מאמרים בנושא הפרעות בתקשורת:

שן י., ברמן, ר. מהאירוע הבודד למבנה הפעולה: שלבים בהתפתחות הנרטיבית

ברמן, ר. עיון ומחקר ברכישת העברית כשפת אם: ראשית רכישת התחביר וצורות השיח

דרומי, א. שלבים בהתפתחות העברית כשפת אם

Megan Y. Robertsa and Ann P. Kaiser, The Effectiveness of Parent-Implemented Language Interventions: A Meta-Analysis