תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

מאמרים מקצועיים

Shemesh, R. (2008). Psychoacoustic tests for central auditory processing: normative data. 

Yahav, R. (2011). Exposure of Children to War and Terrorism: A review.

Karawani, H., Banai, K. (2010). Speech-Evoked Brainstem Responses in Arabic and Hebrew Speakers

Shemesh, R., Attias, J., Magdoub, H., Nageris, B.I. (2012). Prediction of aided and unaided audiograms using sound-field auditory steady-state evoked responses. 

Yahav, R. and Cohen, M. (2008). Acute Stress Symptoms During the Second Lebanon War in a Random Sample of Israeli Citizens.

Yahav, R. and Cohen, M. (2008). Evaluation of a Cognitive-Behavioral Intervention for Adolescents.

Goldblat, M., Yahav, R., Ricon, M. (2014). Overview of Intervention Programs for Parents of Young Children (0-6).

גריסרו, נ., ויצטום, א. (2012). היבטים חברתיים, תרבותיים וקליניים של עולי אתיופיה בישראל

עזאיזה, פ., נחמיאס, נ. וכהן, מ. (2010). שירותי רווחה, בריאות וחינוך בשעת חירום - לקחים ממלחמת לבנון השנייה.

יהב, ר., ברכמן, ג. (2014) שנת החיים הראשונה - אולי מאוחר מדי? עולמו האינטרסובייקטיבי של העובר.

יהב,ר. (2015). פרויקט איתור וליווי התפתחותי בינתחומי ומערכתי בגני ילדים (גילאי 3-6), מתוך מידעו"ס, גיליון 78, דצמבר 2015.

מאמרים בנושא הפרעות בתקשורת:

שן י., ברמן, ר. מהאירוע הבודד למבנה הפעולה: שלבים בהתפתחות הנרטיבית

ברמן, ר. עיון ומחקר ברכישת העברית כשפת אם: ראשית רכישת התחביר וצורות השיח

דרומי, א. שלבים בהתפתחות העברית כשפת אם

Megan Y. Robertsa and Ann P. Kaiser, The Effectiveness of Parent-Implemented Language Interventions: A Meta-Analysis