תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

Contact Us

The Interdisciplinary Clinical Center, University of Haifa, Mt. Carmel, Haifa, 31905.
Main Building, 2nd Floor.

Phone: +972-4-8288622/3
Fax: +972-4-8288621
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Head of the Interdisciplinary Clinical Center
Prof. Rivka Yahav, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Interdisciplinary Clinical Center Academic Channel
http://actv.haifa.ac.il

Karten
Phone: +972-4-8240503
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.